Ansøgning

Ansøgning til Collegium Juris modtages kun når der er ledige værelser, hvilket annonceres ved særskilt opslag. Såfremt ansøgeren ikke er blevet tildelt et værelse er det ensbetydende med, at ansøgningen er afslået. Der gives således ikke anden meddelelse om afslag.

Krav til ansøger

Du skal:

  1. være indskrevet på Københavns Universitet som enten studerende eller ph.d.-studerende,
  2. have bestået minimum to år eller 120 ECTS på universitetsniveau, og
  3. have et ECTS-vægtet karaktergennemsnit på mindst 7,5 på alle beståede eksaminer indtil ansøgningstidspunktet (gælder ikke ph.d.-studerende).

Bemærk: I tilfælde af, at der ikke er ansøgere nok med et ECTS-vægtet karaktergennemsnit på mindst 7,5 på alle beståede eksaminer, kan personer med et lavere snit tildeles et værelse, hvis de øvrige kriterier er opfyldt.

Studerende og ph.d.-studerende, der er indskrevet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, har fortrinsret til kollegiets 47 værelser. Dog stilles mindst 10 værelser til disposition for ansøgere indskrevet ved andre fakulteter på Københavns Universitet.

Spørgsmål om ansøgning? Kontakt:

  • Danske studerende indskrevet på en bachelor- eller kandidatuddannelse ved Københavns Universitet
  • Studerende indskrevet på et COME program ved Københavns Universitet
  • Ph.d.-studerende ved Københavns Universitet

Collegium Juris
applications@collegiumjuris.dk

_________________________________________

  • Udvekslingsstuderende ved Københavns Universitet
  • Internationale LL.M.-studerende ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Housing Foundation
Københavns Universitet
Telefon: +45 3533 2078
contact@housingfoundation.ku.dk

Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag: 9.30 - 12.00; 13.00 - 15:00
Onsdag: 13.00 - 15.00
Fredag: 10.00 - 12.00; 13.00 - 15.00