Udvælgelse

Kollegiets indstillingsudvalg læser alle indsendte ansøgninger og finder ud af, hvem der tilbydes et værelse på Collegium Juris. Ansøgere prioriteres i henhold til visionen, og det vurderes positivt, hvis ansøger:

 • Bor i provinsen eller flyttede derfra til København for at påbegynde studiet,
   
 • Har taget engelsksprogede fag,
   
 • Har deltaget i proces- eller forhandlingsspil,
   
 • Har udført eller udfører frivilligt arbejde,
   
 • Har deltaget i internationale aktiviteter enten før eller under studierne,
   
 • Sandsynliggør en oprigtig interesse for at begå sig på engelsk i dagligdagen og udvikle et internationalt miljø på såvel kollegiet som det fakultet eller institut, hvor ansøger er indskrevet og
   
 • Lister konkrete eksempler på hvordan ansøger forestiller sig, at de kan bidrage til det sociale og faglige liv på kollegiet. Fx i form af initiativtagning til arrangementer, traditioner og begivenheder, der kan bidrage til den kulturelle interaktion.

Indstillingsudvalget består af:

 • Eforen
 • Formanden for beboernes indstillingsudvalg
 • 1 medlem af beboernes indstillingsudvalg.