For beboere

Den daglige drift af Collegium Juris varetages af eforen i samarbejde med administrationsselskabet Wind Administration.

Organisering af Collegium Juris