Viceværten

Viceværten på Collegium Juris hedder Brian Glad, og han har stor erfaring med drift af ejendomme.

Brian kan træffes efter aftale, men han vil være på kollegiet et par gange om ugen.

Opstår der skader uden for viceværtens normale arbejdstid kan DEAS Akut Service kontaktes på tlf. 70 30 20 90.

Håndværkernes døgntelefonnummer findes på viceværtens telefonliste på hans dør eller på opslagstavlen i fællesrummet.

Viceværtens opgaver er blandt andet:

Tilsyn med fælles faciliteter

 • Tilsyn med VVS-installationer, kloak og varmecentral
 • Elektriske anlæg, kontrol af sikringer, udskiftning af lyskilder
 • Ventilationsanlæg, styring af serviceaftale, kontrol af anlæg
 • Varmestyring/CTS, kontrol af varmeanlæg, overstyring af varmeanlæg via CTS-anlæg
 • Sprinkleranlæg, kontrol og lovpligtig afprøvning
 • Drift af vaskerianlæg, styring af serviceaftaler
 • Tilsyn med elevatordrift, kontrol af serviceaftale
 • Tilsyn med legepladser og øvrigt parkudstyr

Viceværtfunktion

 • Gennemførelse af flyttesyn (ind/ud)
 • Håndtering af fakturaer
 • Håndtering af akutte skadesager, herunder anmeldelse til forsikringsselskab
 • Beboerkontakt og – assistance
 • Styring af serviceaftaler, herunder varme, ventilation, køling, elevator, vaskerianlæg o.a.
 • Rekvirering og styring af håndværkere ved mindre drifts- og vedligeholdelsesarbejder