Historie

Vagn Greve, tidligere dekan ved Det Juridiske Fakultet, tog i 2003 initiativ til at formulere et projekt om Collegium Juris. Vagn Greve udpegede en række personer, der skulle hjælpe med fundraisingen til kollegiet. Fundraisingen blev en succes, og på den baggrund konstituerede Det Juridiske Fakultet i 2008 Fonden Collegium Juris med 5 bestyrelsesmedlemmer:

  • Bestyrelsesformand for DR Michael Christiansen (formand)
  • Advokat Per Magid
  • Direktør i 2KJ A/S Henning Kruse Petersen
  • Kabinetssekretær Henning Fode
  • Efor på Egmont H. Petersens Kollegium Hans Peter Jensen

Der var denne bestyrelse, der i perioden fra januar 2009 til maj 2012 realiserede Collegium Juris. Herefter flyttede de første beboere ind og en ny bestyrelse tiltrådte.

Fundats for Fonden Collegium Juris (PDF)

Vagn Greve blev cand.jur. i 1965 og lic.jur. i 1972 fra Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Vagn Greve har i særlig grad præget den danske og nordiske strafferet, straffeproces, kriminologi og kriminalpolitik. Han er kendt for at bidrage med spændende, nyskabende perspektiver og ofte kontroversielle standpunkter. Vagn Greve var dekan ved Det Juridiske Fakultet i perioden 1998-2006.