Beboermøder

Beboermøder er møder, hvor beboerne samles og diskuterer væsentlige forhold for kollegiet. Beboermøderne vælger 4 medlemmer og 1 suppleant til kollegierådet. Forretningsordenen, som  jf. vedtægter for Collegium Juris udarbejdes af Kollegierådet, fastsætter nærmere bestemmelser for beboermøderne.