Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Collegium Juris’ økonomi og drift.

Bestyrelsen varetager kollegiets interesser og fastlægger retningslinjer for dets organisation, virksomhed og udvikling; herunder at fastsætte rammerne for eforens, kollegierådets og beboermødets hverv. Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv i en forretningsorden, jf. vedtægter for Collegium Juris.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, herunder to beboere, der er på valg én gang om året.