Kollegierådet

Kollegierådet rådgiver eforen i alle anliggender af væsentlig betydning for kollegiet, herunder f.eks. budget, regnskab og huslejespørgsmål.

Rådet består af 4 beboere og 1 suppleant valgt af beboere på et beboermøde. Formanden for kollegierådet er eforen. Kollegierådet fastsætter en valgstatut for valg til kollegierådet og nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv i en forretningsorden, jf. vedtægter for Collegium Juris.

Valgstatut og forretningsorden skal godkendes af fondsbestyrelsen.

Medlemmer af kollegierådet

  • Formand: Ephor Rasmus Feldthusen
  • Næstformand: Jens Peter Nielsen
  • Kasserer: Maria Kiersgaard Frisch
  • Alexander Grønlund
  • Louise Homøe